logo

NACHI Bearing


Brand Model Size
NACHI 21318EX1K 90x190x43
NACHI 21319AX 95x200x45
NACHI 21319AXK 95x200x45
NACHI 21319EX1 95x200x45
NACHI 21319EX1K 95x200x45
NACHI 21320AX 100x215x47
NACHI 21320AXK 100x215x47
NACHI 21320EX1 100x215x47
NACHI 21320EX1K 100x215x47
NACHI 21322AX 110x240x50
NACHI 21322AXK 110x240x50
NACHI 21322EX1 110x240x50
NACHI 21322EX1K 110x240x50
NACHI 21324E 120x260x55
NACHI 21324EK 120x260x55
NACHI 2200 10x30x14
NACHI 2201 12x32x14
NACHI 2202 15x35x14
NACHI 2203 17x40x16
NACHI 2204 20x47x18
NACHI 2204K 20x47x18
NACHI 2205 25x52x18
NACHI 2205K 25x52x18
NACHI 2206 30x62x20
NACHI 2206K 30x62x20
NACHI 2207 35x72x23
NACHI 2207K 35x72x23
NACHI 2208 40x80x23
NACHI 2208K 40x80x23
NACHI 2209 45x85x23
NACHI 2209K 45x85x23
NACHI 220KBE02 220x400x122
NACHI 220KBE030 220x340x90
NACHI 220KBE031 220x370x120
NACHI 220KBE130 220x340x80
NACHI 220KBE131 220x370x107
NACHI 2210 50x90x23
NACHI 2210K 50x90x23
NACHI 2211 55x100x25
NACHI 2211K 55x100x25
NACHI 2212 60x110x28
NACHI 2212K 60x110x28
NACHI 2213 65x120x31
NACHI 2213K 65x120x31
NACHI 2214 70x125x31
NACHI 2215 75x130x31
NACHI 2215K 75x130x31
NACHI 2216 80x140x33
NACHI 2216K 80x140x33
NACHI 2217 85x150x36
NACHI 2217K 85x150x36
NACHI 2218 90x160x40
NACHI 2218K 90x160x40
NACHI 2219 95x170x43
NACHI 2219K 95x170x43
NACHI 2220 100x180x46
NACHI 22205AEX 25x52x18
NACHI 22205AEXK 25x52x18
NACHI 22205EX 25x52x18
NACHI 22205EXK 25x52x18
NACHI 22206AEX 30x62x20
NACHI 22206AEXK 30x62x20
NACHI 22206EX 30x62x20
NACHI 22206EXK 30x62x20
NACHI 22207AEX 35x72x23
NACHI 22207AEXK 35x72x23
NACHI 22207EX 35x72x23
NACHI 22207EXK 35x72x23
NACHI 22208AEX 40x80x23
NACHI 22208AEXK 40x80x23
NACHI 22208EX 40x80x23
NACHI 22208EXK 40x80x23
NACHI 22209AEX 45x85x23
NACHI 22209AEXK 45x85x23
NACHI 22209EX 45x85x23
NACHI 22209EXK 45x85x23
NACHI 2220K 100x180x46
NACHI 2221 105x190x50
NACHI 22210AEX 50x90x23
NACHI 22210AEXK 50x90x23
NACHI 22210EX 50x90x23
NACHI 22210EXK 50x90x23
NACHI 22211AEX 55x100x25
NACHI 22211AEXK 55x100x25
NACHI 22211EX 55x100x25
NACHI 22211EXK 55x100x25
NACHI 22212AEX 60x110x28
NACHI 22212AEXK 60x110x28
NACHI 22212EX 60x110x28
NACHI 22212EXK 60x110x28
NACHI 22213AEX 65x120x31
NACHI 22213AEXK 65x120x31
NACHI 22213EX 65x120x31
NACHI 22213EXK 65x120x31
NACHI 22214AEX 70x125x31
NACHI 22214AEXK 70x125x31
NACHI 22214EX 70x125x31
NACHI 22214EXK 70x125x31
NACHI 22215AEX 75x130x31