logo

NACHI 100TBH10DB bearingBearing 100TBH10DB

Angular contact ball bearings 100TBH10DB

Bearing number : 100TBH10DB

Size (mm) : 100x150x22.5

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 100

Outer Diameter (mm) : 150

Width (mm) : 22,5

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 100 mm

D - 150 mm

B - 22,5 mm

Angle (α) - 40 °

r min. - 1.5 mm

r1 min. - 1 mm

2B - 45 mm

Basic dynamic load rating (C) - 67,5 kN

Basic static load rating (C0) - 191 kN

(Grease) Lubrication Speed - 4000 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 4800 r/min